Στρες – Οι επιπτώσεις του στη γυναίκα, στον άνδρα και στην οικογένεια