Well at work: Το προγραμμα ευεξιας του προσωπικου της Τραπεζας Κυπρου

Με μια πρωτοποριακή κίνηση για τα κυπριακά δεδομένα η Τράπεζα Κύπρου, μέσω του προγράμματος «Well at Work», έχει θέσει φιλόδοξους στόχους ώστε να επιτύχει την κατάλληλη ευεξία για τους εργαζομένους της. Το πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε ήδη από τον περασμένο Μάιο, βασίζεται σε διάφορους πυλώνες και εξελίσσεται και προσαρμόζεται διαρκώς, όπως εξηγεί η κ. Μαριλένα Ιορδάνου-Ιωαννίδου, Manager Rewards & HR Relations της Τράπεζας Κύπρου. Το πρόγραμμα «Well at Work» όπως καταδεικνύουν οι αριθμοί έχει αγκαλιαστεί από τους εργαζομένους της τράπεζας και το σίγουρο είναι πως θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ποιοι οι στόχοι του προγράμματος «Well at Work»;

Στο Συγκρότημά μας αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπο που οι συνεχείς αλλαγές έχουν στο προσωπικό μας, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος, εντός του οποίου το προσωπικό μας θα μπορεί να διασφαλίσει επαγγελματική και προσωπική ευεξία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τον Μάιο του 2019 εισαγάγαμε ένα πρόγραμμα ευεξίας για όλους τους εργαζομένους του Συγκροτήματος, το οποίο βασίζεται σε διεθνείς πρακτικές του εξωτερικού αλλά παράλληλα το περιεχόμενό του είναι καινοτόμο για τα κυπριακά δεδομένα.

Το πρόγραμμα «Well at Work» είναι μια ολιστική προσέγγιση που στοχεύει στην καλή υγεία και την ψυχική και σωματική ευεξία των εργαζομένων μας και εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας πως οι δύο τομείς είναι αλληλένδετοι.

Σε ποιους πυλώνες βασίζεται το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: 
(i)    Φυσική Υγεία (ενεργός τρόπος ζωής, σωματική ευεξία) 
(ii)    Ψυχική Υγεία (ψυχική και συναισθηματική ευημερία) 
(iii)    Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός (εργαλεία συνταξιοδοτικού προγραμματισμού, χρηματοοικονομική ηρεμία και ασφάλεια) 
(iv)    Κοινωνικές Συναναστροφές (κοινωνικές δραστηριότητες εντός και εκτός
του εργασιακού χώρου).

Σε πρώτη φάση, έχει δοθεί έμφαση στους πυλώνες της Φυσικής και Ψυχικής Υγείας, όπου έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα ακόλουθα: (i) Σεμινάρια Ψυχικής Υγείας στο Χώρο Εργασίας, για το προσωπικό και τους διευθυντές (ii) Ετήσιοι Προληπτικοί Ελέγχοι, όπου προσφέρεται προληπτική ιατρική αξιολόγηση και βασικές ιατρικές εξετάσεις στο προσωπικό από γιατρό και νοσηλεύτρια σε εργάσιμες ώρες, στους χώρους εργασίας και (iii) Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης, όπου τα μέλη του προσωπικού μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με αδειούχους κλινικούς ψυχολόγους για οποιαδήποτε προσωπική ή επαγγελματική πρόκληση αντιμετωπίζουν.

Επιπρόσθετα προσφέρονται στο προσωπικό εθελοντικά σεμινάρια Mindfulness, στόχος των οποίων είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση του μυαλού και της ικανότητας εστίασης, αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθημάτων μας.

Οι πυλώνες που αφορούν τον χρηματοοικονομικό και τον κοινωνικό προσανατολισμό προγραμματίζονται προς το τέλος του έτους. Όσον αφορά τον Χρηματοοικονομικό Προσανατολισμό θα αποτελείται από εθελοντικά σεμινάρια, ενώ ο Κοινωνικός Προσανατολισμός θα αποτελείται από διάφορες εκδηλώσεις (αθλητικές & κοινωνικές δραστηριότητες κ.λπ.) με στόχο την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και ομαδικότητας.

Είναι σε εθελοντική βάση που ξεκίνησε το πρόγραμμα; Αν ναι, προτίθεστε να το εισαγάγετε σε υποχρεωτική βάση;

Το πρόγραμμα ξεκίνησε σε εθελοντική βάση, με εξαίρεση τα σεμινάρια που απευθύνονται σε διευθυντικά στελέχη τα οποία είναι υποχρεωτικά. Πρόκειται για ένα δυναμικό πρόγραμμα το οποίο αξιολογείται, προσαρμόζεται και εμπλουτίζεται διαρκώς στη βάση ανατροφοδότησης από το προσωπικό και διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Συγκροτήματος.

Ποια η διαδικασία για να συμμετάσχει ένας εργαζόμενος στο πρόγραμμα;

Οι ενέργειες του προγράμματος ανακοινώνονται σε όλο το προσωπικό μέσω του εσωτερικού μας Portal, μαζί με τους τρόπους συμμετοχής. Όποιο μέλος του προσωπικού επιθυμεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε από τις δράσεις του προγράμματος, μπορεί
να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής του. Επιπρόσθετα, έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα για το πρόγραμμα «Well at Work» μέσω της οποίας ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να στέλνει ερωτήσεις ή/και εισηγήσεις με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος.

Έχετε καθόλου βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες και πώς;

Ναι. Το πρόγραμμα Well at Work έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες. Συγκεκριμένα, για τους πυλώνες της Φυσικής και Ψυχικής Υγείας έχουμε συνάψει συνεργασία με την εταιρεία eHipp η οποία αποτελείται από επιστήμονες (γιατρούς, κλινικούς ψυχολόγους, διατροφολόγους κ.λπ.), με πολυετή επαγγελματική πείρα στον τομέα της υγείας.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι πιο πάνω υπηρεσίες είναι εντελώς εμπιστευτικές και πως τα δεδομένα τα οποία ανταλλάζονται μέσω των πιο πάνω υπηρεσιών, είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε μέσω τηλεφώνου, δεν μεταφέρονται στην Τράπεζα Κύπρου εκτός και αν προηγηθεί γραπτή συγκατάθεση του μέλους του προσωπικού. Επίσης έχουμε συνάψει συνεργασία με την εταιρεία C&Y Actuaries για τον πυλώνα του Χρηματοοινομικού προγραμματισμού.

Βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των εργαζομένων; Πόσοι εργαζόμενοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Το Well at Work κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του προσωπικού μας σεσύντομο χρονικό διάστημα. Οι πρώτες ενδείξεις είναι πολύ ενθαρρυντικές, με το προσωπικό να αγκαλιάζει το πρόγραμμα και να επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στις διάφορες ενέργειες. Ενδεικτικά, μέχρι στιγμής έχουν διεξαχθεί 18 σεμινάρια «Ψυχικής Υγείας στο Χώρο Εργασίας» σε όλες τις επαρχίες, με τη συμμετοχή 550 συναδέλφων, 6 Ετήσιοι Προληπτικοί Ελέγχοι, με τη συμμετοχή 70 συναδέλφων και 6 σεμινάρια «Mindfulness», με τη συμμετοχή πέραν των 110 συναδέλφων.

Τι σημαίνει για την τράπεζα η εφαρμογή του προγράμματος «Well at Work»;

Η βελτίωση της ευεξίας του προσωπικού μας μέσω του προγράμματος Well at Work αποτελεί για μας σημαντική και μακροχρόνια επένδυση. Παρά το ότι το πρόγραμμα δεν θα επιφέρει άμεσα και χειροπιαστά οικονομικά αποτελέσματα, εντούτοις αναμένεται να επιφέρει έμμεσα οφέλη, μέσω της βελτίωσης της διάθεσης, της υγείας και της παραγωγικότητας των εργαζομένων μας.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Όπως μας ανέφεραν επιστήμονες της ομάδας eHipp η φυσική και ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας είναι εξαιρετικά σημαντικές. «Εάν εμείς δεν είμαστε καλά, τότε η απόδοσή μας μειώνεται σημαντικά και οι σχέσεις μας με τους συναδέλφους μας επηρεάζονται», μας υποδείχθηκε. Τα μέλη της ομάδας eHipp επισήμαναν πως ίσως ο πιο σημαντικός αντίκτυπος να είναι πάνω στις σχέσεις με τη σύζυγο και τα παιδιά μας.

«Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε την επίδραση της εμπειρίας στην εργασία με αυτή του σπιτιού. Η ζωή μας στη δουλειά επηρεάζει τη ζωή μας στο σπίτι και η ζωή μας στο σπίτι επηρεάζει τη ζωή μας στη δουλειά», τόνισαν.

Σε ερώτημά μας σχετικά με τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζονται στους εργαζομένους όσον αφορά τη φυσική και ψυχική υγεία, μας αναφέρθηκε πως τα πιο συνηθισμένα είναι το στρες, η κατάθλιψη και ο ψυχολογικός παρουσιασμός, δηλαδή όταν ένα άτομο πηγαίνει κανονικά στη δουλειά αλλά οι σκέψεις του είναι κάπου αλλού.

Επομένως, ως επακόλουθο της έλλειψης συγκέντρωσης, μπορεί να παρουσιάσει το άτομο μειωμένη απόδοση. Τέλος, μας υποδείχθηκε πως αρκετά άτομα παρουσιάζουν προβλήματα ύπνου, πονοκεφάλους, πόνους στον αυχένα και γενικά, λόγω στρες, αδυνατισμένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Αναδημοσίευση από: Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος”